Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
 

Международни стратегически съюзи


Понятието "Международен стратегически съюз" се третира от различни автори в икономическата литература, основното е, че създаването на подобни съюзи означава трайно инвестиране зад граница на знания, опит и умения...
 

Организационни структури на управление


Трябва да се има в предвид обаче, че в практиката на всяка организация има моменти когато настъпват непредвидени промени в резултат на кризисни ситуации свързани с глобалната икономика и които по един или друг начин се отразяват...
 

Развитие на мобилните технологии в България


България развива своята политика в областта на технологиите на информационното общество и по-конкретно сектора на информационните и комуникационните технологии (икт) в съответствие с лисабонската стратегия за превръщането на Европа в най-динамичната и....
 

Рекламни комуникации. Цели, стратегии и предмет на рекламата


Под реклама се разбира всяка платена форма на нелично представяне и лансиране на различни страни на бизнеса, осъществявано от конкретен източник. Тя се характеризира чрез нейното въздействие в/у търсенето и стимулиране на продажбите...
 

Брандинг


Няма единна теория за брандинга, тъй като няма и единно разбиране за съдържанието на понятието. Най- общо, то би трябвало да означава едновременно две неща: създаване на бранд и управление на вече създаден бранд...
 

Иновационна активност и стопанска дейност


Стопанските сектори и другите сфери на обществена дейност са заинтересовани от иновационна активност, в т.ч. и традиционните отрасли...
 

Маркетинг на финансовите услуги


В условията на все по-изостряща се конкурентна борба на международния пазар, всяка фирма се стреми да повиши търсенето на предлаганите от нея услуги....
 

Международен маркртинг


Международният пазар най-често се свързва с реализирането на сделки, в които участват партньори от различни страни. Международният характер на един пазар може да се определи не само от различната национална принадлежност на участниците, но и от...
 

Дистрибуционна политика на международните пазари


Обществените поръчки за България са важна стъпка към ефективно усвояване на фондовете на ес. Изразходването на този огромен за мащабите на страната ресурс е задължително да се извършва прозрачно и ефективно. Според редица национални...
 

Web 2.0 вирусен маркетинг


Наред с блоговете, социалните мрежи и други форми, със съдържание генерирано от потребителите, WEB 2.0 е истинско предизвикателство пред онлайн маркетолозите и същевременно открива нови и нови възможности...

Избрани критерии за търсене

Варна
Варненски свободен университет
Икономика
Маркетинг
за Студенти
Ограничаване на резултатите
Намери частен учител

Мария Василева
преподава по Маркетинг
в град Айтос
с опит от  4 години
2

Марио Мънков
преподава по Маркетинг
в град София
с опит от  2 години
1 320

виж още преподаватели...